| FIRMA | PILT | VIDEO | ILM | LUULETUS |

Samm 1. Enese positsioneerimine

Karjääri planeerimise etapid Samm 1. Enese positsioneerimine

Samm 1. Enese positsioneerimine

  • Kes ma olen?
  • Kuhu ma tahan jõuda?
  • Kuidas ma sinna saan?

Need on küsimused, mida karjääritee ristmikul eneselt küsime. Iseenda tundmine hõlbustab eesmärkide seadmist, mille poole liikuma hakata. Oma väärtusi, võimeid, oskusi, isiksuse omadusi ja huvisid tundes suudad Sa teha õigeid karjääriotsuseid.

Esimese etapi läbimine aitab Sul:

  • Mõista, miks enese hindamine ja analüüsimine on üheks olulisemaks faktoriks karjääris.
  • Läbi viia isiksuse, huvide, väärtuste, oskuste, õppimisvajaduste ja tööpotentsiaali põhjalik analüüs.
  • Avastada, mida Sa karjäärimaastikul tegelikult saavutada tahad.

Varasemalt otsisid ülikooli lõpetanud tudengid tööd õpitud erialal ning valitud valdkonda kuni pensionini. Piisas ühest otsusest, et enda elu korraldada! Tänapäeval muudavad inimesed karjääri mitmel põhjusel:
esialgne valik pole sobiv; valitud eriala ei eksisteeri enam; väärtused ja vajadused muutuvad.

Enese hindamise läbi avastad oma iseloomujooned, huvid, väärtused ja oskused, teed kindlaks tugevused ja nõrkused. Nende omaduste ja tulevase töö vastavusse viimine on kõige olulisem etapp, mille edukat läbimist eeldab tööotsingute alustamine, mistahes ametikohale kandideerimine või töövestluseks ettevalmistamine.


Samm 1.1 Huvide kaardistamine
Samm 1.2 Isiksus
Samm 1.3 Väärtused
Samm 1.4 Oskused ja võimed
Samm 1.5 Karjäärihuvid
Samm 1.6 Karjääriklastrite seletus
Samm 1.7 Teadmised ja õppimine
Samm 1.8 Minapildi loomine

Iga 4,7 minuti järel leiab üks inimene endale CV-Online'i kaudu töö

Vaata töökuulutust